Het bestuur van SPIN heeft de gemeente toegezegd te focussen op het zogenaamde ‘laaghangend fruit’. De zonnepanelen ambitie van de gemeente Boxtel hebben we dan ook met twee handen aangepakt om te laten zien dat we graag samen dingen tot stand willen brengen. Welke plek is beter dan Ladonk als de gemeente de ambitie heeft uitgesproken voor 100.000 zonnepanelen in de regio? De meest geschikte vierkante meters dakoppervlakten zijn hier immers beschikbaar en gegeven het grote aantal aanmeldingen van de ondernemers zelf, lijkt er ook een grote interesse en investeringsbereidheid bij hen te bestaan. Een klein aantal ondernemers liep al op de muziek vooruit en hebben hun verantwoordelijkheid al eerder genomen door te investeren in duurzame energie. DM Wheel Systems is zo’n bedrijf dat zich al wapende voor de toekomst; de geschikte locatie om met andere ondernemers de ervaringen uit te wisselen om zoveel mogelijk bedrijven enthousiast te maken.

Spin heeft hiervoor een partij benaderd, Eigenenergie.net. Eigenenergie.net is de specialist in zonnepanelen en innovatieve oplossingen voor dak, gevel en grond voor bedrijven, woningcorporaties en projecten. Inmiddels zijn er onder toeziend oog van Eigenenergie.net een aantal projecten gestart op andere bedrijventerreinen zoals in Helmond en Eindhoven, dus kennis en ervaring op dat gebied is aanwezig.
Tijdens de bijeenkomst van 27 februari jl. werd er uitleg gegeven wat het leveren van zonnestroom uit de installatie op het dak aan de bedrijven als voordelen heeft. Genoemd werd een aantrekkelijk rendement, een verlaging van de kosten voor de elektriciteitsvoorziening en daarnaast geeft de opgewekte stroom marketingwaarde en is onderdeel van eigen besparende maatregelen.

SPIN wil dit collectief aanpakken waardoor er veel tijd en moeite bespaard kan worden, er een hoge kwaliteit geboden kan worden, de opbrengst verhoogd kan worden en zijn er aantrekkelijke financieringen en verzekeringen af te sluiten. De gemeente heeft toegezegd dat er gerekend kan worden op support van hun zijde en we vertrouwen erop dat men die belofte gestand zal doen. We hopen dat de ambitie van Boxtel voor 100.000 zonnepanelen in de regio grotendeels kan worden gerealiseerd. Een mooie start is gemaakt!

Een impressie van de ontbijtbijeenkomst:

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

Spring naar toolbar