Rijden we te hard en is het daarom een gevaarlijke kruising of is de kruising niet overzichtelijk genoeg. Ook de groenstrook achter Schouwrooij, Industrieweg tot aan Lennisheuvel heeft de aandacht. De blokkeringspaaltjes zullen ren allen tijden overeind moeten staan gezet zodat het voor o.a. auto’s lastig wordt het fietspad op te gaan. We willen een ieder nog wel wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van onderhoud en beheer van eigen terrein. Mocht u iets willen melden waar wij als KVO op moeten letten cq. in de schouwronde van december moeten meenemen, laat het ons weten.

Bedrijventerreinen Ladonk/Vorst is sinds kort opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Een mooi resultaat!

Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers om op het bedrijventerrein de maatregelen, zoals in het Plan van Aanpak gesteld, de komende drie jaar verder ten uitvoer te brengen. Wilt u dit plan van aanpak graag eens inzien? Mail dan naar parkmanager@spinboxtel.nl en we sturen het u graag toe. Lees hier verder…

KVO themabijeenkomst; voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein.

Op donderdag jl. vond op Ladonk bij Autobedrijf Van den Brandt een themabijeenkomst plaats die in het teken stond van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De organisatie was tevreden over de opkomst. Al kan dat natuurlijk altijd beter. Zeker als het om een onderwerp gaat die betrekking heeft op ‘voor en door ondernemers’.

De komende drie jaar zal de werkgroep KVO een keur van maatregelen moeten oppakken cq doorvoeren om opnieuw geauditeerd te worden voor het certificaat KVO Continu Samenwerken (1 niveau hoger dan het huidige certificaat). Tijdens deze bijeenkomt kwamen een drietal onderwerpen uit dat pakket van maatregelen aanbod: een presentatie door de brandweer, in de persoon van Piet Veuger, een op te zetten buurt informatienetwerk en cybercriminaliteit.

Piet Veuger deed onder andere in zijn presentatie een oproep aan de ondernemers om een brandweeroefening bij een bedrijf op het bedrijventerrein te mogen houden. Zo’n brandweeroefening is niet alleen een goede oefening voor de vrijwillige brandweer van Boxtel maar bedrijven kunnen op deze manier ook testen hoe ‘brandproof’ ze zijn. Het is met name ook een mooie oefening voor de BHV’ers. Wim Roerdinkholder van Bosch Rexroth gaf tijdens de bijeenkomst aan dat het voor Bosch Rexroth een leerzame oefening is geweest. Lees hier verder ....

 

Een van de speerpunten voor het KVO is dat de Brandweer oefeningen organiseert op het industrie terrein. Onlangs werd de post verrast met een oefening bij Bosch Rexroth aan de Kruisbroeksestraat. Voor de oefening was er brand ontstaan in een kantoorunit in een van de hallen. Bij het aanrijden werd duidelijk dat de portier de brandweer zou opwachten aan de Ladonkseweg. Ter plaatse gekomen wist de portier de bevelvoerder in te lichten om welke hal het ging en bij welke deur de ploeg naar binnen zou kunnen. Halverwege kwam iemand van de BHV de wagen tegemoet, hij wist ongeveer waar de brand was en dat er 2 personen vermist waren. De BHV kon de bevelvoerder informeren over eventueel gevaarlijke stoffen, de werking van de roldeuren en met behulp van een plattegrond was ook de inrichting van het gebouw snel duidelijk. Met deze informatie kon de ploeg snel inzetten op de brand echter op weg naar de kantoorunit troffen ze een slachtoffer aan wat bekneld was geraakt onder een grote haspel met een staalkabel. Lees hier verder ….

 

Spring naar toolbar