Spin Boxtel Business Club

Business Club

SPIN Boxtel

De focus voor een enthousiaste business club. Dat is waar wij voor staan!

BESTE LEDEN

Graag willen wij hierbij wat meer duidelijkheid scheppen over de aangeboden diensten die voorheen aangeboden werden door ParkManagement.

Zoals eerder is gecommuniceerd is ParkManagement sinds dit jaar gestopt, nadat de gemeente er geen brood meer in zag. Alle aangeboden diensten liggen nu bij de individuele dienstverleners. De diensten blijven dus hetzelfde als voorheen, echter krijgt u nu van de desbetreffende dienstverlener rechtstreeks gefactureerd ipv via SPIN.

 

Beveiliging

Wat betreft de beveiliging is het zo dat we de collectieve surveillance en de camerabewaking uit elkaar hebben getrokken. Tot en met 2019 betaalde u de rekening voor de collectieve surveillance en de alarmopvolging aan SPIN. Alleen de alarmopvolging werd rechtstreeks door AVDD in rekening gebracht. Per 2020 is dit gewijzigd omdat SPIN gestopt is met de collectieve beveiliging. Wat is er gewijzigd en hoe gaat het verder:

Collectieve surveillance en alarmopvolging:

AVDD blijft zoals voorheen de collectieve surveillance op Ladonk uitvoeren. Ook het sleutelbeheer en de alarmopvolging wordt door AVDD uitgevoerd. Verschil is dat de kosten (hierover later meer) van deze dienstverlening nu rechtstreeks door AVDD in rekening worden gebracht.

Als er vragen of opmerkingen zijn over deze dienstverlening kunt u rechtstreeks met AVDD contact opnemen. Contactpersoon hiervoor is Dhr. Ronald van Amersfoort, accountmanager bij AVDD. Hij is te bereiken onder nummer 06 835 30749 of per mail; r.van.amersfoort@avdd.com

Camerabewaking:

De Camera’s op Ladonk zijn en blijven eigendom van de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Ladonk. Deze stichting zet zich al meer dan 25 jaar in voor een veiliger Ladonk en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Alle bestuursleden van de Stichting zetten zich belangeloos in om de kosten zo laag mogelijk te houden. U ontvangt als deelnemer een jaarlijkse nota zodat de kwaliteit van de camera’s gewaarborgd kan blijven.

Kosten:

Tot en met 2019 betaalde u uw bedrage voor de beveiliging in 1 bedrag aan SPIN. In dit bedrag zaten de volgende componenten:

– Sleutelbeheer

– Collectieve surveillance

– Camerabewaking

Dat is per 2020 gewijzigd waarover wij u al eerder geïnformeerd hebben. Omdat er bij een aantal deelnemers toch nog wat vragen leefden zetten wij dat nogmaals uiteen.

U betaalde een bijdrage welke gebaseerd was op de grootte van uw bedrijf en het risico van mogelijke inbraak. Op deze wijze werd de collectieve gedachte vorm gegeven zodat de bedrijven die de meeste belangen hebben ook de meeste kosten dragen. De begroting van de SBBB was in grote lijnen zo ingericht dat 1/3 van de kosten bij de camera’s lag en 2/3 in de collectieve surveillance.

Wij hebben daarom ook uw bijdrage opgesplitst in 1/3 en 2/3.

Het 1/3 deel voor de camera’s hebben wij in maart 2020 bij u in rekening gebracht. Op dit bedrag hebben wij omreden van de corona een eenmalig korting verleend van 50%.

Het deel voor de collectieve surveillance is door AVDD direct bij u in rekening gebracht. SAMEN zijn deze 2 rekening weer even groot als het bedrag wat u in 2019 aan SPIN heeft betaald voor de beveiliging. (even de korting niet meegeteld)

Met betrekking tot de kosten voor de beveiliging in 2021 en later zijn er met AVDD afspraken gemaakt dat deze kosten alleen mogen indexeren en geen andere correcties mogen uitvoeren. De kosten voor de camera’s zullen eveneens alleen worden geïndexeerd.

Recent heeft u wellicht een folder ontvangen over BIZ waarin ook gesproken wordt over beveiliging. De inhoud hiervan laten wij voor de opstellers van de folder. Wij weten niet wat de eventuele plannen zijn en zijn ook niet betrokken bij de uitwerking er van. De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Boxtel zal zich blijven inzetten voor een veiliger bedrijventerrein en blijft ook zelfstandig de camerabewaking organiseren.

Glasvezel

Op het gebied van glasvezel zal er in 2020 niks wijzigen. Het glasvezel blijft zelfstandig opereren.

In 2021 zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt met de leveranciers van het glasvezel en zal de snelheid sterk omhoog gaan en zullen de kosten daarvan beperkt worden. Het streven is om de kosten voor de deelnemers te laten dalen, zodat ook hier aan de coöperatieve gedachte uitvoering wordt gegeven. Het is ons bekend dat er ook andere aanbieders van snel internet op Ladonk actief zijn maar voor de lange termijn bent u bij GLASDONK altijd beter uit, omdat dit netwerk van ons allemaal is en er geen winstoogmerk is.

Businessclub

SPIN zal zich voort gaan zetten als uitsluitend een Business Club voor betrokken ondernemers. Hiervoor geldt een apart lidmaatschap en dat staat dus los van het voormalige ParkManagement.

Op dit moment zijn we bezig met het plannen van afspraken met een aantal leden van de Business Club om zo te inventariseren waar de behoeftes en interesses liggen, zodat we een passend, interessant en gezellig (jaar)programma kunnen maken. Mocht u bepaalde ideeën hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar office@spinboxtel.nl.

BIZ

Hoewel het SPIN bestuur in een eerder stadium betrokken was bij het BIZ initiatief zijn wij dat nu niet meer. Eventuele vragen hierover kunnen wij dan ook niet beantwoorden.

Bestuur SPIN Boxtel

Vragen

Indien u vragen heeft over een van de diensten neem dan contact op met ons SPIN-secretariaat.

office@spinboxtel.nl

Spring naar toolbar