Wat zijn de voordelen nu uw bedrijventerrein weer KVO-gecertificeerd is en wat is het doel van het keurmerk?

  • Een veiliger bedrijventerrein;
  • Bedrijfsschade neemt af;
  • Imago van het bedrijvenpark verbetert, economische positie;
  • Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie;
  • De inzet van politie en brandweer en gemeente is meer gegarandeerd;
  • Door verzekeringsmaatschappijen wordt ook een lager risicoprofiel aan een KVO gecertificeerd terrein toegekend en een lager verzekeringspremie berekend.

Korting op verzekeringspremies!
Verzekeringsmaatschappij Interpolis geeft alle leden van SPIN i.v.m. het behalen van het KVO-certificaat 15% korting op de verzekeringen. Kortingen hebben betrekking op de jaarpremies voor de verzekeringen van gebouwen, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie.
Bent u niet verzekerd bij Interpolis, geen zorg. U kunt het certificaat en de geboden korting van Interpolis gebruiken als onderhandelingspositie bij uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.
Heeft u het certificaat nog niet in uw bezit, mail dan naar parkmanager@spinboxtel.nl
Met het certificaat behoudt u uw korting op uw verzekeringspremies. Neem contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon als u dit nog niet geregeld heeft.

Het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Het proces wordt begeleidt door MKB-Nederland.