Als elke seconde telt!

Het project om alle panden op Ladonk te voorzien van een huisnummer is afgerond. Dit is niet alleen handig voor bezoekers maar ook voor de hulpverleners in geval van nood. In dit kader vinden wij het ook belangrijk dat we inzichtelijk krijgen wie op het bedrijventerrein Ladonk in het bezit is van een AED. De adressen die nu bij ons bekend zijn, hebben op het huisnummerbord een AED sticker gekregen. Heeft u een AED en mocht uw adres nog niet bekend zijn bij ons, dit kunt u zien aan de sticker op uw huisnummerbord, neem dan contact met ons op. Deze AED moet natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar zijn. Wij willen u er ook nog op attenderen om uw AED altijd aan te melden bij hartslagnu.nl. Er is een app in omloop en via deze app kunnen hulpverleners alle beschikbare AED’s vinden die zich in de buurt van een slachtoffer bevinden.Deze app kan zelfs hulpverleners alarmeren als ze daadwerkelijk in de buurt van een slachtoffer zijn. Dit kan pas als uw AED is aangemeld bij hartslagnu.nl