Op 22 november jl. werd de workshop inzake DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein gehouden. De resultaten van de nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel werd gepresenteerd door Jaap Kortman (IVAM). Deze workshop werd gehouden in samenwerking met parkmangement, gemeente Boxtel en de BOM.

Tijdens de brainstorm zijn er 27 punten benoemd die men zou willen aanpakken in het kader van duurzaamheid.
De aanwezigen hebben allen van deze 27 punten 5 speerpunten aangemerkt. Aan deze 5 speerpunten zijn werkgroepen gehangen die dit zullen gaan uitwerken.

Op dit moment (juli 2017) zijn wij met twee partijen in gesprek om de pijlers ‘opwekken van duurzame energie, uitwisseling van warmte tussen bedrijven en energiebesparing bij bedrijven nader uit te werken. De bedoeling is om een aantal bedrijven als pilot in te zetten om via foodprints resultaten te laten zien, wel collectief als individueel.

We hebben met Jaap Kortman afgesproken dat wij hem in november 2017 opnieuw gaan uitnodigen, met als doelstelling hem de gehaalde resultaten te laten zien.