Op Ladonk is parkmanagement de overkoepelende ‘spin in het web’, die diverse activiteiten en werkgroepen aanstuurt. Te denken valt aan beheer terrein, Keurmerk Veilig Ondernemen, schakel tussen ondernemers en overheid, collectieve inkoop, kennisdeling en juridische helpdesk.

Alles wat door het parkmanagement wordt opgezet en geïnitieerd staat in het teken van duurzaamheid, verbetering, kosten- en ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid.
Voor meer informatie neem gerust contact op met Angelien van der Zanden, parkmanager SPIN Boxtel, 06-5205 6992.

Jaarplanning 2017:
 • 16 februari 2017 Thema ontbijtbijeenkomst
 • 23 maart 2017 Ledenvergadering 
 • 20 april 2017 Thema middagbijeenkomst 
 • 23 juni 2017  Zomerevent
 • 21 september 2017 Businessclub event
 • 12 oktober 2017 Thema ontbijtbijeenkomst
  (Ondermijnende Criminaliteit; vanwege de enorme belangstelling voor dit onderwerp en de gasten die we hiervoor uitgenodigd hebben, is besloten dit onderwerp onderdeel te laten zijn van de ledenvergadering op 23 november a.s. 
 • 23 november 2017 Ledenvergadering
 • 14 december 2017 Thema middagbijeenkomst (komt te vervallen)
 • 18 januari 2018 Nieuwjaarsbijeenkomst MAGICDOME

Ondernemen op Ladonk heeft zo zijn voordelen

Maak gebruik van het SPIN-pakket!

Business Club

 • ondernemersnetwerk (bijeenkomsten + bedrijfsbezoeken)
 • belangenbehartiging
 • het lidmaatschap is uitsluitend voor directeur/eigenaren van bedrijven die gevestigd zijn op Ladonk

Park Security

 • kennisdeling
 • camerabeveiliging (beelden zijn uitsluitend voor leden beschikbaar)
 • collectieve surveillance

Human Resource Services

 • kennisdeling
 • collectieve inkoop (flexcontract + arbodienst)
 • eerstelijns (juridisch) advies
 • maatwerkadvies

Fiberglass

 • beheer en onderhoud glasvezelnetwerk
 • gebruik maken glasvezelnetwerk

Het SPIN-lidmaatschap loopt van januari t/m december. Instappen gedurende het kalenderjaar is mogelijk, de kosten worden dan naar rato in rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 december). Dit geldt tevens voor de overige diensten.

Voor meer informatie bel met ons SPIN-secretariaat 0411-65 74 40.