uitnodiging

 

 

 

 

Lees het vervolg in de editie van het Brabants Centrum op 15 maart a.s.
Of volg ons via onze Facebookpagina www.facebook.com/spinboxtel

Op Ladonk is parkmanagement de overkoepelende ‘spin in het web’, die diverse activiteiten en werkgroepen aanstuurt. Te denken valt aan beheer terrein, Keurmerk Veilig Ondernemen, schakel tussen ondernemers en overheid, collectieve inkoop, kennisdeling en juridische helpdesk.

Alles wat door het parkmanagement wordt opgezet en geïnitieerd staat in het teken van duurzaamheid, verbetering, kosten- en ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid.
Voor meer informatie neem gerust contact op met Angelien van der Zanden, parkmanager SPIN Boxtel, 06-5205 6992.

Jaarplanning 2018:
 • 18 januari SPIN Nieuwjaarsbijeenkomst (alle leden)
 • 08 maart SPIN Politiek Debat (alle leden)
 • 21 juni SPIN Zomerevent (alle leden) 
 • 20 september SPIN BC Jaarevent (BC-leden) 
 • 22 november SPIN BC ALV + bedrijfsbezoek (BC-leden) 

Ondernemen op Ladonk heeft zo zijn voordelen

Maak gebruik van het SPIN-pakket!

Business Club

 • ondernemersnetwerk (bijeenkomsten + bedrijfsbezoeken)
 • belangenbehartiging
 • het lidmaatschap is uitsluitend voor directeur/eigenaren van bedrijven die gevestigd zijn op Ladonk

Park Security

 • kennisdeling
 • camerabeveiliging (beelden zijn uitsluitend voor leden beschikbaar)
 • collectieve surveillance

Human Resource Services

 • kennisdeling
 • collectieve inkoop (flexcontract + arbodienst)
 • eerstelijns (juridisch) advies
 • maatwerkadvies

Fiberglass

 • beheer en onderhoud glasvezelnetwerk
 • gebruik maken glasvezelnetwerk

Het SPIN-lidmaatschap loopt van januari t/m december. Instappen gedurende het kalenderjaar is mogelijk, de kosten worden dan naar rato in rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk met een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar (dus voor 1 december). Dit geldt tevens voor de overige diensten.

Voor meer informatie bel met ons SPIN-secretariaat 0411-65 74 40.